eXplore Dagbesteding & activering

Voor wie

eXplore is een dagbesteding en activeringstraject voor mensen met diverse sociale problemen.
Te denken valt aan:
- Jong volwassenen met een matige beperking. Te denken valt aan; autisme, pdd nos, adhd, selectief mutisme.
- Jongeren met een Wajong uitkering die binnen de reguliere arbeidsmarkt niet aan de slag komen.
- Volwassen drugs-, alcohol- en gokverslaafde clienten van o.a. de gemeente Meppel met een WWB uitkering.
- Mensen met een lichte lichamelijke/psychische beperking, die hierdoor in bijvoorbeeld een soicaal isolement terecht gekomen zijn en/of probleemgedrag laten zien (stelen, overlast bezorgen in omgeving, persoonlijke verwaarlozing).

eXplore biedt begeleiding bij;
- het onderhouden van sociale contacten
- het plannen van dagelijkse activiteiten
- een dagritme bewerkstelligen
- het voortbewegen buitenshuis
- probleemgedrag
- denken, concentreren en waarnemen
- orientatie in tijd, plaats en persoon
- maatwerkvoorziening bij het bevorderen van de zelfredzaamheid
- persoonlijke hygiene

eXplore is in samenwerking en/of in opdracht van diverse instanties zoals de Gemeente Meppel, GGZ Drenthe, Praktijkonderwijs, ZML en Speciaal Onderwijs (Mackayschool), Raad van de Kinderbescherming, VNN, Stichting Zozijn en Staatsbosbeheer.
Ook mensen met een Persoons Gebonden Budget kunnen zich aanmelden.
eXplore is bedoelt voor jong volwassenen en volwassenen in de leeftijd van 17 tot 65 jaar.

De deelnemers doorlopen een traject waarin ze “opnieuw” leren omgaan met de dagelijkse gang van zaken. Door met elkaar samen te werken, het opdoen van succeservaringen, wordt er gewerkt aan terugkeer van het zelfvertrouwen en zelf respect. Regelmaat, plezier, het verkrijgen van een positieve instelling en een goede invulling van de dag zijn daarom belangrijk.


Doelstelling van eXplore

Middels de methode van "alle activiteiten" zijn mogelijk, wordt er vanuit de eXplore loods in Meppel gewerkt aan het versterken van het zelfbeeld (eigenwaarde), dagritme en het (her) ontdekken van nieuwe mogelijkheden/kwaliteiten van iedere deelnemer.

Het zwaartepunt ligt hierbij op het herstellen van dag- nachtritme en een vast structuur tijdens de dag. Er wordt voldoende afwisseling in het dagprogramma aangeboden. De deelnemers werken aan hun zelfredzaamheid en verder zijn persoonlijke hygiene, het opdoen van vriendschappen, omgang met autoriteiten, invulling van vrije tijd, beroepskeuze, vrije tijd, voedingspatroon (gezamenlijk lunchen tijdens de middagpauze), het opdoen van werkervaring en het verleggen van persoonlijke grenzen, belangrijke zaken.

Activeren lijkt vooralsnog het hoogst haalbare doel, wel met als achterliggende gedachte om deelnemers toe te leiden naar enige vorm van stage of arbeid, bij gebleken geschiktheid van de deelnemer.

 

Vorm van het project

Het eXplore project vindt plaats in de omgeving van Meppel, met als thuisbasis een bedrijfspand aan de Douwenmaat 1 te Meppel.
Veelal word er buiten gewerkt in groepen van 4 tot 6 deelnemers met één, soms twee begeleiders. De werkzaamheden worden aangeboden in de vorm van prestaties.
Bij het aanbieden van de prestaties word gekeken waar de persoonlijke interesses en mogelijkheden liggen en hebben de deelnemers een grote mate van inspraak. Hierbij blijft professionele aansturing onverkort noodzakelijk.