Zaterdagopvang "de Basis"
 

"de Basis"

Zaterdagopvang ''de Basis" is bedoeld voor jongeren met oa een ontwikkelings achterstand, lichte tot matige verstandelijke beperking, te denken valt aan ; PDD-NOS, adhd, psychische en- of verslaving problematiek. Door de complexe problematiek van deze doelgroep, is zaterdag opvang regelen niet altijd even makkelijk. Zaterdagopvang "de Basis" biedt dan mogelijkheden. Het ontlast de verzorgers in de zorg en ondersteunt de jongere in de ontwikkeling. Het doel van de opvang is dat jongeren zichzelf kunnen zijn. Ontspanning, het aanleren van sociale vaardigheden, samen werken, lichamelijke verzorging, sporten en discipline zijn onderdelen die in het dagprogramma verwerkt worden. Vooral plezier en jezelf kunnen zijn staat bij "de Basis" centraal.


 Oog voor de jongere

De zorg en ondersteuning die De Basis biedt is opgebouwd vanuit jarenlange ervaring in de zorg en omgang met deze doelgroep. De begeleiders van de zaterdagopvang zijn bekend met de zorgvraag en diverse problematiek van deze doelgroep.


 

Respijtzorg

Door de jongere te laten deelnemen aan de zaterdagopvang, biedt het de verzorgers de mogelijkheid om hun zorgtaak tijdelijk over te dragen. Op deze manier heeft de verzorger even tijd voor zichzelf, waardoor de zorg op de andere dagen beter vol te houden is.


 

Korte lijnen

De kracht van De Basis is, dat wij kleinschalig zijn.
Wij vinden het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van wat er bij een deelnemer speelt zodat wij direct kunnen handelen wanneer dit nodig mocht zijn. Dit doen wij door de lijntjes onderling kort te houden.
Niet alleen als begeleiders onderling, maar vooral de lijntjes tussen de verzorgers en de begeleiders van De Basis zijn erg belangrijk.
Daarnaast krijgen de deelnemers ochtends te horen wie er die zaterdag het aanspreekpunt is, zodat zij met vragen, problemen of wat er ook maar speelt terecht kunnen.


 

Dagprogramma

Voor jongeren wordt er een gericht en passend dagprogramma aangeboden. Niet leren, maar genieten van een gezellige, maar vooral sportieve en ondernemde zaterdag, staat bij "de Basis" centraal. Veiligheid, structuur en ontspanning zijn daarbij het uitgangspunt. Ervarend leren, maar vooral de disiplinaire aanpak zijn hierbij leidend. 

Opvangtijden

De opvang vindt in principe van 09:00uur - 16:00 uur plaats op "de Basis", Gedeputeerde Dekkerweg 8 te Nijeveen. Het kan voorkomen dat van de tijden afgeweken wordt, ivm uitstapjes, activiteiten buiten de deur. Dit gaat altijd in overleg met de jongeren en /of verzorgers.
 

Financiering

Voor het aansluiten bij de zaterdagopvang is een indicatie een pre.
Deze kan aangevraagd worden bij de gemeente of bij uw zorgkantoor.
Wanneer een indicatie niet mogelijk is, kunnen wij in een gesprek de mogelijkheden bespreken.
 made by loe@design 2012